Informasjon vedrørende driftsomlegging

Med bakgrunn i markedssituasjonen for A2G Profilering AS endres selskapet fra tilby et bredt spekter av profileringstjenester til fremover å spisse produksjonen til graveringstjenester. Dette betyr at vi fortsatt vil være en ledende leverandør av produkter og tjenester innen gravering, fresing i metaller, plast, glass og trematerialer. Vi vil også opprettholde vår produksjon av blindeskrift.

Konsekvensene av denne omleggingen innebærer at vi fra og med 1. juli ikke vil tilby våre kunder produkter innen og skilt og foliering og grafiske tjenester. A2G Profilering AS vil beholde sitt organisasjonsnummer, men vil i løpet av høsten 2021 endre navn. Nytt navn på selskapet er enda ikke fastsatt.


Kontaktpersoner for henvendelser om graveringstjenester er:
Dag Helge Bjørkelund
E-post: dag.helge.bjorkelund@a2g.no
Mobil: 982 96 333
Ingunn Tverdal
E-post: ingunn.tverdal@a2g.no
Mobil: 982 96 334

Alle grafiske tjenester og produksjon av folieprodukter blir overført til Allkopi Netprint v/ Camilla Solheim . Camilla slutter i A2G Profilering AS og tiltrer ny jobb som prosjektleder i Allkopi Netprint. De holder til i Sandviken i Bergen, og er en totalleverandør av skilt, dekor og digitalprint.
Kontaktpersoner for henvendelser om grafiske tjenester og produksjon av folieprodukter:

Camilla Solheim
E-post: camilla.solheim@a2g.no (til 31.08.2021) / ny E-post: camilla.solheim@allkopi.com
Mobil: 402 46 133
 

Vi vil få takke våre trofaste kunder gjennom alle  årene som har gått.